Güç Keşfi

Güç ve Yer Keşfi

Periyodik Bakım AnlaşmalarıJeneratör satın alırken ilk önce jeneratörün çalışacağı yerin belirlenmesi ve güç tespitinin doğru yapılması gereklidir. Nova güç servisleri tarafından ücretsiz olarak yapılan (enerji ihtiyacını saptamak amacıyla yapılan ön-keşif çalışmaları) güç ve yer tespiti sonrası, müşterilerimize en uygun jeneratörler önerilmektedir.

 

Güç ve Yer Keşfinde Dikkat Edilmesi Gerekenler:

Güç tespiti yapılırken, aktif ve reaktif yükler, demerajlı( motor )yükler, kompanzasyon ve UPS yükleri dikkate alınarak, gerekli olan jeneratörün güç tespiti doğru bir şekilde yapılmalıdır.

Zemin uygunluğu kontrol edilmeli, jeneratörün konulacağı yer düz zemin olmasına özen gösterilmelidir.

Hava emiş ve atışı uygun olmalıdır.

Uygun bir yakıt sistemi tesis edilebilmelidir.

Egzoz sisteminin çevreye zarar vermeyecek en kısa mesafede çıkışı mümkün olmalıdır.

© 2023 Novagüç Güç Sistemleri. Tüm Hakları Saklıdır.